• Privacyverklaring

  Praktijk Levico

  Praktijk Levico voor NEI en Access Bars in Mierlo

PRIVACYVERKLARING

Persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk Levico verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens met betrekking tot jouw gezondheid

Met welk doel worden deze persoonsgegevens opgevraagd en vastgelegd?

 • Om u een goede en passende behandeling te bieden. (door inzicht te verkrijgen
 • In een eventuele medische voorgeschiedenis)
 • Om contact met u op te kunnen nemen
 • Indien nodig een foto i.v.m. afstandsbehandeling
 • Mogelijkheid om de geboden behandeling financieel af te handelen
 • Het op de hoogte stellen van wijzigingen in diensten en producten
 • Versturen van een eventuele nieuwsbrief

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Praktijk Levico bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met je tot stand komt. Persoonsgegevens worden bewaard tot 7 jaar na het aflopen van de met jouw gesloten overeenkomst, vanwege de wettelijke verplichting daartoe (Belasting wet).

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk Levico verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld:

 • Om andere zorgverleners te informeren, als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar
 • Voor het gebruik van waarnemingen, tijdens mijn afwezigheid
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gewenste gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@praktijklevico.nl. Praktijk Levico zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Praktijk Levico neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@praktijklevico.nl.

Postadres: Burgemeester Verheugtstraat 34 5731AK Mierlo.
Vestigingsadres: Burgemeester Verheugtstraat 34 5731AK Mierlo.
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 77062728
Telefoon: 06 24 98 59 02
E-mailadres: info@praktijklevico.nl